top of page
Hooggevoelig  / HSP

Het begrip Highly Sensitive Person (HSP) is geïntroduceerd

in 1997 door Elaine Aron.

Ze beschrijft deze karaktertrek als:

“Een aangeboren temperament met de strategie om informatie zorgvuldig te verwerken alvorens te handelen,

dat resulteert in een besef van subtiele verschillen

en in snel overprikkeld raken”.

Hooggevoelig
Hooggevoelig

Iedere dag komen er prikkels op ons af.

De meeste mensen kunnen deze prikkels filteren, maar een gedeelte van de populatie kan dit niet.

Als hooggevoelig persoon voel je heel snel de sfeer die er in een bepaalde omgeving heerst.  

 

      

Wat houdt hooggevoeligheid in?

Ongeacht je opvoeding, geslacht of persoonlijkheid als mens voel je 'emoties'. Er zijn immers 6 basisemoties.  Als jouw emoties groter, dieper en intenser lijken dan die van andere mensen, kan dit vragen oproepen:  "Is dit wel normaal?"  "Is het gangbaar?"  

Je voelt je misschien anders of eenzaam?

Belangrijk : 

Als ik praat over intense emoties, heb ik het niet over een psychische aandoening zoals b.v. klinische depressie of borderline persoonlijkheidsstoornis.  

HSP of hoogsensitieve personen zijn meer dan andere mensen gevoelig voor prikkels zoals geluiden, bewegingen, aanraking en licht. Dankzij hun sensitiviteit pikken HSP’ers ook meer abstracte dingen op,

De term HSP verwijst naar de 15 à 20 procent van de bevolking die emoties en bijkomstig heel wat informatie diepgaand verwerkt.  Een overdaad aan prikkels kan voor overprikkeling zorgen.

Een woedeuitbarsting of huilbui kan door de overweldiging een gevolg zijn.

Volgens Elaine Aron (psychiater) die als eerste deze overgevoeligheid wetenschappelijk beschreef, zou hooggevoeligheid gekoppeld zijn aan een gevoelig zenuwstelsel. 

Deze sensorische gevoeligheid is geen ziekte, maar eigenschap die aangeboren is.

HSP-challenge
Roze woonkamer

  Cursus

Coach je eigen leven 

Hey, doe jij mee?

Schrijf je snel in!

bottom of page